Разни съвети за предлозите


Анотация
Книгата на Владко Мурдаров учи как да пишем и говорим правилно български „Разни съвети за предлозите“ е посветена на колебанията и грешките, които българинът най-често допуска при употребата на предлозите и свързаните с тях наречия в своята устна, а по-късно пренася и в писмената си реч. Обърнато е внимание на погрешното изговарянеи писане на предлозите, на колебанията при употребата им, а са посочени и възможните причини за допусканите грешки. Дадена е оценка и на редица нови или смущаващи явления в езика ни, проявяващи се в публичната реч, за които се предлага най-правилното решение. В изданието са включени теми, отдавна привличащи вниманието, както и други, особено актуални през последните две десетилетия, като се разглеждат различни области, в които българите проявяват своето неумение да прилагат съществуващите норми при употребата на предлозите и на свързаните с тях наречия. Особен акцент пада върху многото новости, които също затрудняват съществено. Идеята е книгата да помогне с направените препоръки на всички да се приближат към образцовата българска реч, която предлагат и при писане, и при говорене.
Добави в любими

14.00 12.74лв.


- 9%
Коментари