Самюъл Бекет: сияйното отсъствие


Анотация
Пътят ми минава през плаващите пясъци между чакъла и дюните летният дъжд вали върху живота ми от мен животът ми се мъчи да бяга към своето начало към своя край покоят ми е там – в отдалечаващата се мъгла когато ще спра да преминавам през дългите подвижни прагове и да живея в пространството на врата която се отваря и затваря. Самюъл Бекет Доц. д-р Антоанета Дончева е доцент във Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, катедра „Социология на правото, икономиката и иновациите“. Има водени курсове в СУ „Св. Климент Охридски“ и Нов български университет. Била е Erasmus-лектор в Кьолнския университет (2013). Специализирала е в Бари, Италия. Съосновател на списание Philosophia – e-journal for philosophy & culture и член на редакционния му съвет. Член на Семиотичното общество на Америка (Semiotic Society of America) и на Източноевропейския център за семиотични изследвания. Основните й изследователски интереси са в сферата на семиотиката и философията на изкуствата. Публикувала е в България, Австрия, Италия, САЩ и Китай. Автор е на книгите Маската – свобода и затвор. Проблемът за идентичността в творчеството на Луиджи Пирандело (София: Изток-Запад, 2007) и Азът и Другият в западноевропейската култура на ХХ в. (София: Изток-Запад, 2014). Маската – свобода и затвор е първата монография от български автор върху творчеството на Пирандело, революционизирал принципните основания на театъра. Главната тема е Пиранделовото установяване и проследяване на разпада на персоналната идентичност, заедно с компенсаторните идеологии, целящи нейно вторично конструиране. Азът и Другият разгръща темата чрез панорамно историческо изследване на структурирането на персоналната идентичност и извеждане на нейните кризи през ХХ век чрез вглеждане в емблематични произведения и авторски програми. Задълбочаването в нея формира дял от съдържателния спектър, разгърнат в настоящето изследване на социалната и персоналната ентропия, тълкувана в и чрез творчеството на един от безспорно най-великите автори на ХХ в. Това е първата монография върху Самюъл Бекет в българската академична култура.
Добави в любими

20.00 18.20лв.


- 9%
Коментари