Преславска книжовна школа.Том 5


Анотация
ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ Васил Гюзелев - ВИЗАНТИЙСКИ „РАЗКАЗ КАК БЪЛГАРИТЕ СТАНАХА ХРИСТИЯНИ" ЧРЕЗ ПОКРЪСТИТЕЛ ЗОГРАФ И ФИЛОСОФ Георги Бакалов - ХРИСТИЯНСКИ ТРАДИЦИИ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ДО ПОКРЪСТВАНЕТО Vera N. Zalesskaya-QUELQUES SCLUOTURUS CONSTANTINOPOLITAINS INEDITES DE L ANSIEN INSTITUT RUSSE D ARCHEOLOGIE A CONSTANTINOPOLE Валери П. Степаненко - БОГОМАТЕРЬ НИКОПЕЯ И СВЯТЬIЕ ВОИНЬI Алла И. Романчуu - ЗНАКИ НА СТРОИТЕЛЬНЬIХ МАТЕРИАЛАХ ПЛИСКИ И МЕТКИ НА ЧЕРЕПИЦЕ ХЕРСОНА Павел Георгиев - НАЧАЛОТО НА КРЪСТОКУПОЛНОТО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ Стефан Бояджиев - НОВО ТЪЛКУВАНИЕ НА РАННОБЪЛГАРСКИЯ МАНАСТИР В МЕСТНОСТТА „ЧЕРЕШЕТО" ВЪВ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Стоян Витлянов - НОВООТКРИТИ ЦАРСКИ СГРАДИ от IX. X ВЕК ВЪВ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Стела Дончева - МЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА НЯКОИ ЦЪРКВИ ОТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Тодор Балабанов - ЗА СЕМАНТИКАТА НА ЕДИН ГРЪЦКИ НАДПИС ОТ МАНАСТИРА ПРИ с. ЧЕРНОГЛАВЦИ. ШУМЕНСКО Иван Йорданов - НОВИ НАХОДКИ НА ВИЗАНТИЙСКИ ПЕЧАТИ (IХ.Х В.) ОТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Людмила Дончева-Петкова - КРЪСТОВЕ-ЕНКОЛПИОНИ С ФИЛИГРАННА УКРАСА Женя Жекова - КРЪСТЪТ ВЪРХУ БЪЛГАРСКИТЕ СРЕДНОВЕКОВНИ МОНЕТИ ФИЛОЛОГЯ И ИЗКУСТВО Виктор Бичков- ФЕНОМЕНЪТ НА СТАРОРУ СКОТО ЕСТЕТИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ Донка Петканова - ЛУНАТА В СРЕДНОВЕКОВНАТА ЛИТЕРАТУРА И ВЪВ ФОЛКЛОРА Боряна Велчева - СТАРОБЪЛГАРСКОТО трьмьi КОННА ЧЕТА Мария Тихова, Елена Иванова . ПРЕДСТАВИТЕ НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ ЧОВЕК И СЕМАНТИКАТА МУ В ДИАХРОНИЯ Анна Тотоманова - ТЕКСТОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ВАТИКАНСКИЯ ПАЛИМПСЕСТ Николай Николов - ГЛАГОЛИТЕ composita В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПЪЛЕН ПРЕВОД НА ОГЛАСИТЕЛНИТЕ СЛОВА НА СВ. КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ Грета Стоянова - ЦЪРКОВНОТО СКАЗАНИЕ В КОНТЕКСТА НА СТАРОБЪЛГАРСКИ ПРЕВОДНИ ТЕКСТОВЕ ОТ IХ-Х ВЕК Христо Трендафилов - ТРИ НЕПУЛБИКУВАНИ ПРЕПИСА НА ТРАКТАТА „ЗА БУКВИТЕ" ОТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР Спартак Паскалевски - НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЛИЧНОСТНИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИЯ ИПОСТАС НА ЦАР СИМЕОН Веселин Панайотов - ЧИСЛОВАТА СИСТЕМНОСТ В СЛОВО ЗА КРЪСТНОТО ДЪРВО НА ПРЕЗВИТЕР ЙЕРЕМИЯ Цветанка Янакиева - ПЕРГАМЕНТЕН ПСАЛТИР от ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIV ВЕК ОТ ШУМЕНСКИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ Пламен Павлов, Венелин Грудков - СВ. ИСАЙ СЕРСКИ И НЕГОВОТО ЖИТИЕ III БОГОСЛОВИЕ Юлиян Великов -, ХРИСТИЯНСКИЯТ ОБРАЗ и ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ИКОНОБОРЦИТЕ Димятър Митев - ВЪЗГЛЕДЪТ НА ПРОТ. ГЕОРГИ ФЛОРОВСКИ ЗА СЪЩНОСТТА НА ИКОНОБОРЧЕСКИТЕ СПОРОВЕ Трендафил Кръстанов - СЕДАЛИЩА НА ПЪРВИТЕ БЪЛГАРСКИ АРХИЕПИСКОПИ-СВЕТЦИ (МЕТОДИЙ И ЙОАН МОРАВ-СКИ И КЛИМЕНТ ВЕЛИЧКИ) Ангел Кръстев - ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА ЖИТИЯТА, СЛУЖБИТЕ, ОБРАЗИТЕ И ТВОРЧЕСТВОТО НА СВ. НАУМ ОХРИДСКИ Илонка Стоянова - ЗА КАНОНИЗАЦИЯТА НА СВЕТИИТЕ Протойерей Радко Поптодоров - ОЩЕ ЗА ЛИЧНОСТТА НА ИВАЙЛО Архимандрит Павел Стефанов - НОВ ПОГЛЕД КЪМ УНИЯТА МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА И РИМСКАТА ЦЪРКВА ПРЕЗ XIII ВЕК Тодор Събев - ЦЪРКОВНО-КАЛЕНДАРНИЯТ ПРОБЛЕМ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ XX ВЕК Сава Сивриев - ЗА ОБРАЗИТЕ ИЗ КНИГА ПСАЛТИР в „хижи" НА АТАНАС ДАЛЧЕВ
Добави в любими

10.50 10.08лв.


- 4%
Коментари